Skadeerstatning

Dersom du er påført en personskade etter en ulykke eller pasientskade kan du ha krav på skadeerstatning. Det er viktig å kjenne til sine rettigheter i saker om skadeerstatning, og det er anbefalt å få bistand av en advokat med erfaring fra skadeerstatningssaker.

Vår personskadeavdeling har lang og bred erfaring med å håndtere ulike skadeerstatningssaker, og kan bistå i din personskadesak. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater