Skadet i trafikken?

Har du blitt skadet i trafikken? Da kan du ha krav på erstatning. Utgangspunktet er at du kan kreve full erstatning for ditt økonomiske tap som følge av trafikkskaden. I tillegg kan du ha krav på menerstatning og oppreisningserstatning for ikke-økonomisk tap.

Erfaringsmessig vil det i mange saker lønne seg å få bistand av advokat. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand i saken.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater