Trafikkulykke for Russen

(Trygg Trafikk:) Hvert år blir mellom 5 og 15 mennesker drept eller hardt skadd i trafikkulykker på veiene i Nordhordland.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
28/04/2015

500 russ og andre elever ble torsdag 23. april vitne til en alvorlig trafikkulykke. Det hele var heldigvis iscenesatt, men elevene fikk likevel inntrykk som speiler virkeligheten: I disse dager deltar Trygg Trafikk i gjennomføringen av flere lignende arrangementer over hele landet for å bedre bevisstheten rundt trafikksikkerhet blant Russ.

Du kan lese mer om Trygg Trafikks russetiltak mot trafikkulykker her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater