Advokat og assosiert partner Nils Peter Munch-Møller

Nils moeller 2020
Nils Peter Munch-Møller
Advokat og assosiert partner: Forsikring- og erstatningsrett
Sentralbord: (+47) 22 93 38 50
Mobilnr.: (+47) 97 71 44 66
Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Kompetanseområde:
Advokat og assosiert partner Nils P. Munch-Møller bred erfaring med erstatningsrett, særlig innen personskadeerstatning. Han har lang erfaring med å bistå skadelidte etter trafikkulykker, arbeidsulykker, yrkesskader og pasientskader.

Arbeidserfaring
1986 - 1989
Fysikalsk Institutt (som fysioterapeut)
1989 - 1998
Aker Sykehus (som fysioterapeut)
1995 - 1998
Toll- og Avgifts- direktoratet
1998 - 2008
If Skadeforsikring NUF
2008 - 2010
Storebrand Skadeforsikring AS
2010 - 2015
Advokatfirmaet Salomon Johansen AS
2015 - d.d.
Codex Advokat Oslo AS, Advokat
Utdannelse
1986
Fysioterapeut
1995
Cand. Jur. Universitetet i Oslo
2003
Advokatbevilling
Språk

Norsk og engelsk

Vi bistår deg ved spørsmål om personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på.

Vi bistår klienter over hele landet.