• Hovedside>
  • Veiarbeidere skremt av trafikkulykker

Veiarbeidere skremt av trafikkulykker

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
17/09/2018

(Laagendalsposten:) Veiarbeidere blir skremt av trafikkulykker, og frykter alvorlige personskader når bilister ikke tar hensyn til at de jobber langs veiene. En trafikkulykke skjer svært raskt, og kan gi alvorlige skader på den som blir påkjørt. En veiarbeider som blir påkjørt på mens han er på jobb, vil ha krav på erstatning og kan velge om erstatningen skal utbetales etter reglene for yrkesskade eller trafikkskade.

Det skjer etter to ulykker i forrige uke langs E134. Begge ulykkene skjedde i området der veiarbeidene foregår, og veiarbeiderne har lenge bedt om at UP avholder flere kontroller langs strekningen.

Våre advokater bistår deg med krav om erstatning etter trafikkulykke!

Blir du skadet ved en trafikkulykke, kan du ha krav på erstatning på lik linje med andre trafikkskadesaker. Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Les også våre andre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater