Yrkesskader med dødsfall i 2010

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
18/04/2011

(Arbeidstilsynet:) Arbeidstilsynets gjennomgang av fatale arbeidsulykker i 2010 viser at enkelte av yrkesskadene helt eller delvis skyldes brudd på regelverk. Beskrivelsene av de ulike fatale yrkesskader i 2010 viser et sammensatt bilde når det gjelder årsaksforhold og forebyggingspotensial. Det er sjelden mulig å peke på konkrete tiltak som skal kunne forebygge alvorlige ulykker generelt.

Vi bistår klienter over hele landet med erstatning etter yrkesskade.

Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år. Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater