Advokat – Personskade

Advokat – Personskade nevnes ofte i sammenheng fordi det lønner seg å få bistand av advokat i personskadesaker. Hvis du har vært involvert i en ulykke, utsatt for en pasientskade eller lignende, vil mange oppleve at det er vanskelig å håndtere erstatningskrav mot for eksempel forsikringsselskapet eller Norsk pasientskadeerstatning.

Personskadeavdelingen i Codex Advokat er blant Norges ledende innenfor personskadeerstatning. Her kan du få bistand av en erfaren advokat til å håndtere din personskadesak.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater