Dom: Høyesterett om utmåling av menerstatning

Høyesterett har avsagt en ny dom om utmåling av menerstatning der skadelidte hadde forholdsvis høy inngangsinvaliditet.

Spørsmålet var hvilken utmålingsmetode som skulle legges til grunn for beregning av menerstatning. Høyesterett slo fast at differanseprinsippet må danne utgangspunktet for fastsettelsen av menerstatningen, der skadelidte har en inngangsinvaliditet.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater