Dom: Oppreisningserstatning etter seksuelle overgrep

Frostating lagmannsrett: LF-2014-175533


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
31/08/2017

En kvinne ble domfelt for gjentatte seksuelle overgrep på sin stesønn og stedatter.

Straffen for overtredelsene av straffeloven § 195 og § 209 ble utmålt på grunnlag av straffenivået på handlingstidspunktet, uten tillegg for senere økning i straffenivå. Lagmannsretten kom frem til at dette ikke var til hinder for at man ved den konkrete straffutmåling tar hensyn til evt. kunnskap man i ettertid har fått om de skadevirkninger seksuelle overgrep mot barn har.

Irene Skinnemoen fra Codex Advokat Oslo var bistandsadvokat for fornærmede, og fikk medhold i oppreisningskravet hun fremmet.

Vi bistår klienter over hele landet.


Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.


Våre advokater