Dom: Voldsoffererstatning etter overfall på ferie

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
31/08/2017

Norsk borger var på ferie i Thailand og ble overfalt av en ukjent mann. Etter mange år med betydelige plager, meldte han krav om erstatning til Kontoret for voldsoffererstatning.

Kontoret for Voldsoffererstatning avslo først søknaden og anførte at saken ikke var politianmeldt. Skadelidte påklaget dette videre og henviste til at han hadde vært i kontakt med lokalt politi på overfallsdagen, og at en anmeldelse nå uansett var formålsløs.

Erstatningsnemnda overprøvde Kontoret for Voldsoffererstatning og ga mannen medhold i at han hadde krav på voldsoffererstatning. Saken ble henvist tilbake til Kontoret for Voldsoffererstatning for utmåling av størrelsen på erstatningsbeløpet.

Les avgjørelsen fra Erstatningsnemnda her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater