Dom: Yrkesskadeforsikring og to arbeidsgivere

Codex Advokat har hatt til behandling en yrkesskadesak som har blitt prosedert i to rettsinstanser, og der skadelidte var vår klient.  Saken ble prosedert overfor Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett.

Mellom forsikringsselskapet Eika Forsikring og skadelidte var det uomtvistet at skadelidte faktisk hadde blitt påført en yrkesskade. Det var for så vidt heller ikke omtvistet at de såkalte "bedriftsvilkårene" var oppfylt; dvs. at skadelidte hadde vært på arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden. Derimot var det uenighet om han hadde arbeidet for firma X AS eller enkeltmannsforetaket Y da han ble skadet. Firma X hadde, i motsetning til firma Y, tegnet yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Følgelig bestred Eika Forsikring at det var erstatningsansvarlig for yrkesskadeulykken.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater