Etiske regler for leger

De etiske regler for leger er utarbeidet av Den norske lægeforening (Legeforeningen). Som personskadet kommer du mye i kontakt med leger, og det kan være nyttig for deg å gjøre deg kjent med hvilke legeetikk som gjelder for leger som foretar behandling behandling og oppfølging av deg. Reglene ble opprettetførste gang i 1960 og senere revidert flere ganger, senest i 2002. Reglene retter seg først og fremst mot behandlingssituasjonen, men inneholder også bestemmelser som er relevante for forskning. Rådet for legeetikk, nedsatt av Legeforeningen, fører tilsyn med at de etiske regler for leger overholdes.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater