Høy risiko for KOLS i smelteverk

(Arbeidstilsynet:) Støv og gass er årsak til at KOLS truer helsa til dem som arbeider i smelteverk. Selv om bransjen har gjort tiltak for å redusere risikoen, er den fortsatt uakseptabelt høy. Intensivert, målrettet og organisert innsats må til.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
06/01/2016

Prosessene i smelteverk fører til store mengder støv. Dette støvet finner vegen inn i pusteorganene og fører til skader og sykdom. KOLS er ikke uvanlig blant arbeidere i smelteverk.

Smelteverksindustrien tok i 1996 initiativ til en vitenskapelig undersøkelse for å få kunnskaper om KOLS-risiko i smelteverkene. Prosjektet resulterte i et doktorgradsarbeid av Helle Laier Johnsen som konkluderte med at "det er grunn til å tro at dagens støveksponering I smelteverkene gir økt risiko for utvikling av KOLS blant de ansatte".

Denne undersøkelsen var hovedårsaken til at ledelsen i Arbeidstilsynet i 2009 besluttet å inkludere smelteverkene i etatens KOLS-strategi og intensiverer innsatsen for å unngå KOLS på arbeidsplassene.

Les også våre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater