Motor.no: Norge har færrest drepte barn i trafikken

Av alle landene i Europa er Norge landet med færrest drepte barn i trafikken. Motor.no melder at Norge har under tre drepte i året om vi ser på antall drepte barn i trafikken per million barn.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

EUs European Transport Safety Counsil (ETSC) foreslår en rekke tiltak for å redusere antall drepte og skadde barn og unge ytterligere. Ett av disse forslagene er at alle biler skal ha en automatisk brems som kan nødbremse for fotgjengere og syklister. Selv om Norge ikke er medlem av EU, vil kravene bli gjort gjeldene også i Norge dersom de blir innført i EU.

Les hele nyheten på motor.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater