Arbeidsrelatert sykdom, ulykker og arbeidsskadedødsfall i 2014

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
22/06/2017

Arbeidstilsynet har publisert en oversikt over innrapporterte arbeidsskader, arbeidsskadedødsfall og arbeidsrelatert sykdom i 2014.

Rapporten viser at minder enn fem prosent av landets leger melder inn arbeidsrelaterte sykdommer, selv om dette er noe de er pliktige til. Tallene som fremkommer av rapporten kan av den grunn ikke brukes til å gi et godt billde av hverken omfang eller fordeling av arbeidsrelaterte sykdommer i Norge.

Arbeidstilsynet oppfordrer derfor til at flere leger melder fra om arbeidsrelatert sykdom.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater