Feildiagnose ga amputasjoner

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/06/2017

Pasientskadeerstatning likevel avslått

Mann oppsøkte legevakten med høy feber, og fikk diagnosen influensa av den behandlende legen.

Diagnosen viste seg å være feil, og mannen måtte bl.a. amputere begge bein og åtte fingre for å overleve. Dette gir imidlertid ikke krav på erstatning, i følge både Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda. Mannen må derfor bringe saken inn for domstolene.

Les hele artikkelen fra VG om feildiagnosens skadefølger.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater