Prosessrisiko

Etter en trafikkulykke, yrkesskade eller pasientskade kan det oppstå tvist med forsikringsselskapet eller Pasientskadenemnda om vilkårene for å få erstatning er oppfylt og/eller hvor mye skadelidte har rett på i erstatning. Dersom det ikke oppnås enighet om skadelidte har krav på erstatning og/eller erstatningens størrelse må skadelidte avgjøre om skadelidte ønsker å gå videre med saken ved å bringe saken inn for domstolene.

Et søksmål er et alvorlig skritt, særlig for en privatperson. For det første kan det føles som en stor personlig belastning å gå gjennom en rettssak. For det andre utsetter skadelidte seg for en betydelig økonomisk risiko ved å gå til sak. Denne artikkelen omhandler den økonomiske risiko det er ved å gå til sak, noe som kalles for prosessrisiko.  

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater