Skatt av erstatning

En dame ser på telefonen sin på en trikk. Foto

En erstatningsutbetaling fra et forsikringsselskap eller andre kan være gjenstand for skattebelastning. Dette kan være både inntektsbeskatning, men også formuesskatt, og avkastningen av formuen inntektsbeskattes som kapitalinntekt med 28 %.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
03/01/2022

Erstatning og skatt

Erstatningen for lidt inntektstap er gjenstand for inntektsbeskatning. Erstatningen beregnes slik at man mottar erstatning for inntektstap som inkluderer den skatt som man må betale i ettertid. Det anbefales derfor at man setter til side en del av erstatningsbeløpet til dekning av eventuell senere restskatt .Videre skal skatten henføres til det inntektsår erstatningen gjelder for, og i selvangivelsen bør man derfor opplyse hvilke år erstatningen gjelder, og hvilke beløp som er utbetalt.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Ved en erstatningsutbetaling hjelper vi deg med å vurdere hvilke av erstatningspostene du skal betale skatt av, og gir deg veiledning om hvordan erstatningsutbetalingen skal innrapporteres til skatteetaten.

Ellers er forsinkelsesrenter på erstatning gjenstand for beskatning som kapitalinntekt med 28 %.

Erstatning for fremtidig inntektstap, skatteulempe, påførte og fremtidige utgifter, samt menerstatning, utløser ikke inntektsbeskatning. De kan imidlertid danne grunnlag for formuesbeskatning.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg med å planlegge disponeringen av din erstatning, samt annen skatterettslig rådgivning.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Margrethe

"Er veldig godt fornøyd med hjelpen jeg fikk av Margrethe Hansen, i forbindelse med en yrkesskade."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater