Beregning av menerstatning?

Menerstatningen beregnes under hensyn til menets medisinske art og størrelse og dets betydning for den personlige livsutfoldelse. Utmålingen av menerstatningen er ikke avhengig av det økonomiske tapet skadelidte har eller ikke har. Det vil si at dersom man er påført en varig og betydelig skade av medisinsk art så kan man ha rett på menerstatning, selv om man klarer å fungere i en full jobb og således ikke har rett på erstatning for økonomisk tap.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater