Menerstatning?

Menerstatning er erstatning for ikke økonomisk tap og omtales gjerne som erstatning for tapt livsutfoldelse. Menerstatning er erkjennelse av at penger i en viss grad kan kompensere de savn en medisinsk invaliditet fører med seg. Når fysisk utfoldelse blir begrenset eller utelukket, kan man bruke menerstatningen til kjøpe andre opplevelser. For å ha rett på menerstatning er det krav om at man er påført en varig og betydelig skade og man må normalt være påført en medisinsk invaliditet på 15 % eller mer.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater