Maskinulykke som yrkesskade

Arbeidslivet er i mange sammenhenger svært mekanisert, med store og kraftige maskiner. En feil innstilling, feil bruk eller bruk av feil verktøy kan medføre arbeidsulykke som gir personskade. Arbeidsulykken kan i flere sammenhenger gi så store personskader at den påvirker det videre arbeidslivet.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater