Menerstatning etter trafikkulykke

Dersom du blir utsatt for en trafikkulykke kan du ha krav på erstatning, herunder menerstatning etter trafikkulykke. Trafikkulykker kan i noen tilfeller føre til alvorlige personskader.

For det første får alvorlige personskader ofte betydelig økonomiske konsekvenser for skadelidte. For det andre kan det i mange tilfeller legge store begrensninger på skadelidtes generelle livsutfoldelse. Det er derfor viktig å både få erstatning for sitt økonomiske tap, og menerstatning etter trafikkulykke for ikke-økonomisk tap.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater