Voldsoffererstatning er vanskelig å få

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
31/08/2017

(Vi Menn:) Tommy Buskerud ble alvorlig skadet da han ble knivstukket og etterlatt for å dø. Han var gift og hadde to små barn da overfallet skjedde, men er nå uføretrygdet og skilt. Hele livet ble snudd på hodet for mannen fra Kløfta.

Buskerud ventet i ni år med å søke om voldsoffererstatning, og venter nå på at Kontoret for Voldsoffererstatning skal behandle søknaden.

Advokat Finn Linde Eriksen hos Codex Advokat Oslo AS er svært kritisk til Kontoret for Voldsoffererstatning, og mener at kontoret i mange tilfeller ikke opptrer med den objektivitet som skal utøves ved behandling av erstatningskrav fra voldsofre.

Les artikkelen og kritikken av Kontoret for Voldsoffererstatning her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater