Forvridning som yrkesskade

Forvridninger er forholdsvis vanlige yrkesskader, og det rapporteres årlig inn over 4.000 yrkesskadesaker på grunn av forvridninger eller forstuelser.

En forvridning vil normalt bli tilhelet slik at du kan fortsette på jobb som før. Men i verste fall er også forstuing en skade som kan sette deg utenfor arbeidslivet helt eller delvis. Du har krav på å få erstatning for det tapet du opplever i den tiden du står utenfor jobb.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater