Maskinulykke og yrkesskade

I dagens samfunn er maskinelt utstyr ofte involvert ved utførelsen av arbeidsoppgaver. Blant annet er industriarbeidere, bygningsarbeidere og landbruksarbeidere særlig utsatt.

Maskinulykker på arbeidsplassen kan få store konsekvenser. I noen tilfeller kan maskinulykker føre til alvorlig personskade hos arbeidstakere. Dersom ulykken inntreffer i arbeid, kan det være tale om en arbeidsulykke som gir krav på yrkesskadeerstatning. Hvis du er påført en personskade som følge av en maskinulykke er det anbefalt å ta kontakt med advokat for å få bistand. I yrkesskadesaker skal det ansvarlige forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater