Registrere yrkesskade

Har du vært utsatt for en ulykkeshendelse på arbeid, plikter arbeidsgiver å sende inn skademeldingsskjema til Nav. I tillegg skal arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap få melding om skaden i eget skademeldingsskjema.

Mange arbeidsgivere har god rutine med å registrere yrkesskade til Nav og forsikringsselskapet, men ikke alle har den samme rutinen. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan man går frem for å registrere yrkesskade, og hva som er viktig å huske på.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater