Traktorvelt som yrkesskade

Svært mange av yrkesskadene i jordbruket skjer ved bruk av traktor og traktorredskap. Traktorene er store og tunge, og har derfor et svært stort skadepotensiale, og dette gjelder ikke minst ved traktorvelt. Av traktorulykkene er det velteulykkene dominerer yrkesskadebildet. Av traktorulykkene utgjør traktorvelt 50% av dødsulykkene ved traktor.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater