Yrkesskade – advokat

Dersom du blir utsatt for en yrkesskade, kan livet på mange måter snus opp-ned. Du kan bli påført alvorlige fysiske skader, og noen opplever også å få psykiske diagnoser som følge av arbeidsulykker. Dette kan igjen gå ut over arbeidsevnen, og mange opplever at de er i en fortvilet situasjon. Det kan i den anledning være godt å ha en advokat på sin side, som vil bistå og sørge for at du får de rettighetene du har krav på ved yrkesskade.

Denne artikkelen vil fokusere på hvorfor det er nyttig å ha advokat ved yrkesskade.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater