Dom: Erstatningsutmåling for økonomisk tap etter fødselsskade

Dom fra Borgarting Lagmannsrett (LB-2015-108559)

Saken gjaldt erstatningsutmåling for økonomisk tap etter fødselsskade. Lagmannsretten utmålte høyere erstatning knyttet til pleie- og omsorgs- utgifter. Anken over krav om erstatning for utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold førte ikke frem. Erstatningskrav fra moren knyttet til hennes påførte og fremtidige inntektstap ble ikke tatt til følge. Ved utmålingen av erstatning for pleie- og omsorgsutgifter ble det sett hen til foreldrenes inntektstap.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater