Dom: Forsørgertapserstatning etter bilulykke

HR-2016-803-A

Saken gjelder krav om forsørgertapserstatning fra de etterlatte etter en bilulykke der fører tok sitt eget liv ved å kjøre inn i en tunnelvegg. Høyesterett kom til at de etterlatte ikke hadde krav på erstatning for forsørgertap under bilansvarsforsikringen da kravet måtte avkortes fullt ut. Dommen er enstemmig.

I saken var det på de rene at føreren hadde begått selvmord. Det innebærer forsettlig medvirkning til skaden/ tapet, noe som ville medført full avkortning av erstatningen til føreren dersom han hadde overlevd.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater