Avkortning i trafikkskadesaker

Hva skjer dersom du selv er helt eller delvis skyld i trafikkulykken - har du da likevel krav på erstatning for skaden din? Utgangspunktet er at du skal motta full erstatning, men forsikringsselskapene har en mulighet til å foreta en avkortning av erstatningen helt eller delvis dersom du har medvirket til at skaden skjedde. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater