Dom: Vilkår for etteroppgjør

Borgarting lagmannsrett har avsagt en dom som gjelder spørsmålet om villkår for etteroppgjør er oppfylt. Det avgjørende var om forverringen i skadelidtes helsesituasjon etter at forlik var inngått, hadde sammenheng med overfallet som fant sted 8 år tidligere. Lagmannsretten kom til at overfallet fremsto som en sentral del av årsaksbildet, og dermed en nødvendig betingelse for skadeutviklingen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater