Hukommelsestap – erstatning

Hvis du er påført en personskade i form av hukommelsestap, kan du ha krav på erstatning. Hukommelsestap kan få stor negativ innvirkning både i arbeidslivet og sosialt. Det er derfor viktig å ha kunnskap om sine rettigheter slik at du kan få den erstatningen du har krav på for hukommelsestap.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
04/09/2017

Hva bør du gjøre ved krav om erstatning for hukommelsestap?

Det første som er viktig ved krav om erstatning for hukommelsestap er å oppsøke fastlege eller annen behandler så tidlig som mulig etter skadehendelsen. På denne måten kan du enkelt få dokumentert plagene dine, som kan brukes som bevis senere i erstatningssaken.

Kravet ditt om erstatning for hukommelsestap kan rettes mot den som er ansvarlig for personskaden. Dersom du er påført hukommelsestapet som følge av en hodeskade etter en trafikkulykke, kan du kreve erstatning fra forsikringsselskapet hvor bilen er ansvarsforsikret. Hvis hukommelsestapet skyldes en arbeidsulykke kan arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap være ansvarlig. Har du derimot blitt utsatt for feilbehandling, eller annen pasientskade, anbefaler vi å ta kontakt med Norsk pasientskadeerstatning. Erstatning for hukommelsestap som følge av skade etter en straffbar voldshandling, kan meldes til Kontoret for voldsoffererstatning.

I mange tilfeller bør en sak om erstatning for hukommelsestap vurderes av en spesialist, som kan utferdige en spesialisterklæring. Denne erklæringen kan få stor betydning for ditt krav på erstatning etter hukommelsestap, og det er anbefalt å få juridisk bistand i en slik sak. Våre personskadeadvokater kan bistå deg med finne frem til dyktige spesialister som kan vurdere din personskade. Dette kan hjelpe din sak, og ditt eventuelle krav på erstatning for hukommelsestap.

Les mer om forsikringsselskapenes vurdering av krav om erstatning for personskade her.

Hva kan du kreve i erstatning for hukommelsestap?

I utgangspunktet kan du kreve full erstatning for ditt økonomiske tap som følge av hukommelsestapet. Dette inkluderer merutgifter, inntektstap osv. som følge av hukommelsestapet. Videre kan du kreve menerstatning dersom hukommelsestapet vurderes som varig og betydelig. I tillegg kan oppreisningserstatning kreves i noen tilfeller.

Aktuelle erstatningsposter ved hukommelsestap kan være:

  • Menerstatning
  • Påførte utgifter
  • Påført inntektstap
  • Fremtidige utgifter
  • Fremtidig inntektstap
  • Pensjonstap
  • Nedsatt evne til arbeid i hjemmet
  • Forsørgertap
  • Oppreisning

Du finner mer informasjon om erstatningsposter ved personskade i vår artikkel om trafikkskade.

Bistand av advokat ved hukommelsestap – erstatning

Hvis du er påført en personskade i form av hukommelsestap, er det anbefalt å få juridisk bistand til å håndtere saken overfor forsikringsselskapet eller skadevolder. Våre personskadeadvokater har lang erfaring med å behandle personskadesaker. Ta gjerne kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Les mer om trafikkskader på vår hovedside om trafikkskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater