Gjenopptak av erstatningssak

Det er mulig å kreve gjenopptak av en erstatningssak. Et erstatningsoppgjør i en erstatningssak kan foretas på ulike måter. Det kan skje ved avtale mellom skadelidte og forsikringsselskapet, ved et endelig vedtak fattet av et offentlig organ, eks. Norsk Pasientskadeerstatning, rettsforlik eller rettskraftig dom. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater