Folketrygdloven § 13-3: Yrkesskade

Har du pådratt deg en skade på jobb og er usikker på om skaden er å anse som en arbeidsulykke? Det kan i noen tilfeller være vanskelig å vite hvorvidt hendelsen faller inn under folketrygdlovens bestemmelser om yrkesskade. Ring oss gjerne på tlf. 02469 for en uforpliktende samtale rundt din skadesak.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
30/07/2020

Hva anses som en arbeidsulykke?

Yrkesskadebegrepet er definert i folketrygdlovens § 13-3 og bestemmelsene gjelder både personskade og sykdom. Skadebegrepet omfatter også dødsfall.

Det oppstår ofte forvirring rundt hva som innebærer en arbeidsulykke i lovens forstand. Med arbeidsulykke menes en plutselig hendelse eller begivenhet. Når det gjelder ulykkesbegrepet ved yrkesskade, er det utvidet til å omfatte en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i arbeidet.

Det er viktig å være klar over denne utvidelsen av arbeidsulykkebegrepet, da et avslag under ulykkesforsikringen ikke nødvendigvis innebærer de samme vurderinger som foretas under folketrygdloven.

Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelett-systemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid.

Bistand fra advokat

Regelverket knyttet til arbeidsulykkebegrepet, og hvilke hendelser som faller innenfor, og hva som faller utenfor, er komplisert, og det vil ofte være behov for juridisk bistand for å sikre at de riktige vurderinger blir foretatt. Codex advokat er en av Norges største aktør innen personskadesaker, og våre personskadeadvokater har lang erfaring med håndtering av arbeidsulykker.

Du kan lese mer om oss på personskadeadvokater.no

Et lite utdrag fra noen av våre saker og de resultater vi har oppnådd finner du her.

Viktig å vite ved yrkesskade:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater