Forhandlet frem syvdoblet erstatning for pasientskade

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/06/2017

Mann (37 år) ble tilkjent erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning på kr 270 100 etter forsinket diagnostisering av en skade i armen. Erstatningen skulle dekke hele hans inntektstap og utgifter som følge av pasientskaden.

Advokat Irene Skinnemoen tok i saken ut stevning mot Pasientskadenemnda hvor det ble krevd en høyere erstatning. Saken ble forlikt noen dager før den skulle opp i retten med en erstatning på kr 1 941 289.

Til tross for at saken stod i samme stilling som før, ble det oppnådd en betydelig høyere erstatning for inntektstap og utgifter, i tillegg til menerstatning. Eksemplet er ikke unikt og illustrerer på en god måte hvor viktig det er å benytte advokat med erfaring i slike saker. Ta kontakt med våre advokater for en vurdering av din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finnfinn

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater