p4.no: NPE: - Flere fedmeopererte burde ikke hatt inngrepet

p4.no melder at de har fått tall fra Norsk Pasientskadeerstatning som viser at flere fedmeopererte pasienter ikke burde hatt inngrepet i det hele tatt.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
24/02/2017

Flere av pasientene som har fått erstatning etter fedmeoperasjon veide for lite da de fikk innvilget inngrepet.

Norsk Pasientskadeerstatning har de siste fem årene behandlet 118 erstatningskrav fra fedmeopererte. I 33 av sakene fikk klagerne erstatning og erstatningssummen er på totalt 11 millioner kroner.

Les hele saken på p4.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater