• Hovedside>
  • Forsikringsselskaper overkjører skadelidte forsikringstakere

Forsikringsselskaper overkjører skadelidte forsikringstakere

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/08/2018

Man er gjennom lovverket pålagt å ha ansvarsforsikringer. Disse formidles av forsikringsselskaper, og skal fungere som en sikkerhet for forsikringstaker dersom vedkommende skulle bli utsatt for en ulykke. Profilerte erstatningsrettsadvokater, bl.a. advokatene Finn Linde Eriksen og Espen Rekkedal ved Codex Advokat Oslo AS, slår imidlertid nå alarm om at denne sikkerheten blir kraftig svekket som følge av forsikringsselskapenes håndtering av forsikringssaker.

Advokatene beskriver utstrakt bruk av tøffe uthalingsmetoder ovenfor sine kunder, og en utnytting av det ujevne balanseforholdet mellom de store forsikringsselskapene og en skadelidt forsikringstaker som ofte befinner seg i en sårbar situasjon både økonomisk og helsemessig.

Codex Advokat Oslo AS er blant Norges største aktører innenfor personskadebransjen. Deres erstatningsrettsadvokater har store porteføljer og lang erfaring innenfor personskadesaker, og de sitter alle med inntrykk av at særlig Gjensidige og Tryg har en uforholdsmessig tøff fremgangsmåte ovenfor sine kunder. Advokat Finn Linde Eriksen er blant dem som opplever at Gjensidige og Tryg er særlig harde mot sine forsikringskunder, og påpeker at det per i dag bare er offentlige ordninger som er vanskeligere å forholde seg til.

Advokat Espen Rekkedal er en av advokatene som til stadighet opplever at forsikringsselskapene trenerer saker ved å legge opp til en lang saksbehandlingstid. Særlig Gjensidige bruker uforholdsmessig lang tid på å behandle saker.
- Det er en stor organisasjon der vi opplever at ting går veldig tregt, sammenlignet med andre selskaper, uttaler han.

Manglende samarbeidsvilje fra selskapets side underveis i prosessen fører til ytterligere uthaling av sakene.

Advokatene ser en klar tendens til at selskapene slår fast manglende årsakssammenheng mellom ulykke og plager før dette er tilstrekkelig utredet, og i tilfeller der årsakssammenheng blir slått fast blir det gjennomgående tilkjent uforholdsmessig lav erstatning for plagene som har oppstått. I de tilfellene der saken ender i retten, blir det så å si utelukkende tilkjent et høyere erstatningsbeløp enn skadelidte har fått tilbud om – ofte et betydelig høyere sådan. Dette synes i følge advokatene å være tilfellet særlig i tilfeller der forsikringsselskapene setter sakene ut til eksterne advokatfirma for behandling – disse får så å si frie tøyler til å gi lave erstatningsutbetalinger og behandler sakene deretter. Det er også eksempler på at forsikringsselskapene bruker foreldelse som et pressmiddel for å få på plass et oppgjør med forsikringstaker. Dette skjer i form av å benytte betegnelser som kan virke skremmende på en forsikringstaker uten juridisk kompetanse – som ”utsettelse” eller ”suspensasjon” av foreldelsesfristen fremfor å si at fristen er stanset.

Forsikringsselskapene har også vist seg å ofte nekte skadelidte a konto utbetalinger før det foreligger spesialisterklæring i saken. Dette kan ta måneder og år, noe som setter skadelidte i en svært sårbar situasjon økonomisk. I kombinasjon med en redusert helsetilstand, føler skadelidte seg ofte presset til å akseptere erstatningsutbetalinger som er uforholdsmessig lave i forhold til hva vedkommende faktisk har krav på. En rettsprosess kan oppleves som krevende og belastende, og mange vil være i en situasjon som gjør en slik prosess uoverkommelig. Det er derfor kritikkverdig at forsikringsselskapene har en praksis som synes å ikke ivareta forsikringstakeren med mindre de får kravet sitt befestet i en dom.

Les mer i VG.

Våre advokater bistår deg etter personskade!

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Vi bistår klienter over hele landet. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om din personskade

Les også våre andre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater