Nedgang i antallet sykemeldte

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
24/09/2018

NAV melder om at sykefraværet nå er på 7 prosent. Det legemeldte sykefraværet falt med 9,7 prosent i 1. kvartal sammenlignet med samme tid i fjor, og er nede på 2005-nivå.

Mange sykemeldte er ikke i jobb på grunn av skade etter trafikkulykk eller arbeidsulykke. Mange av disse har behov for å få hjelp til å få den erstatning og forsikringsoppgjør de har krav på.

Det egenmeldte sykefraværet er på 1,2 prosent og gikk ned 4,7 prosent. Det legemeldte fraværet er på 5,8 prosent og sank med 9,7 prosent. Til sammen gikk det totale fraværet ned med 8,7 prosent fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010. Heretter omtales bare det legemeldte fraværet.

Antall sykefraværsdagsverk sank med over 730 000, en nedgang på 10 prosent. Antall sykefraværstilfeller sank med 18 prosent fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010, noe som utgjør en nedgang i absolutte tall på 101 200 tilfeller.

Les hele pressemeldingen fra NAV her.

Våre advokater bistår deg etter personskade!

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand , jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved personskade.

Les også våre andre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater