Ufør straffes for å jobbe

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
09/06/2017

(Aftenposten:) Selv om hun tjener mindre på ekstrajobbingen enn folketrygdens grunnbeløp, trekker Statens Pensjonskasse henne i pensjonsutbetalingen. Sidsel Marlow forholdt seg til regelverket slik det var opplyst fra NAV, men Pensjonskassen har et eget regelverk å forholde seg til.

Dette kan ramme de om lag 60.000 uførepensjonister som mottar ytelser fra Statens Pensjonskasse.

Les artikkelen her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater