Dom: Erstatning etter MMR-vaksine

Høyesterett avsa 12. november 2015 dom vedrørende spørsmålet om MS var utviklet som følge av MMR-vaksine (vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder).  Dommen gir viktige føringer om beviskrav ved skade som anføres å være påført ved anbefalte eller påbudte vaksinasjoner. 

Problemstillingen var konkret om en 12 år gammel gutt hadde fått utviklet MS som følge av vaksinen.  

Etter gjennomgang av sakkyndigerklæringene som var utarbeidet i sakens anledning kom Høyesterett til at årsakssammenheng mellom vaksinen og sykdommen kunne være en "praktisk realitet".

Beviskravet i smittevernloven § 8-2 første ledd første punktum var da oppfylt.  Det ble videre ikke godtgjort at det var en annen mer sannsynlig årsak til at MS ble utviklet enn MMR-vaksinen.  Staten hadde dermed ikke oppfylt sin bevisbyrde og ble av Høyesterett kjent erstatningsansvarlig for at gutten utviklet MS.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater