Yrkesskade - Høyesterett flytter grenser

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
22/07/2014

I en fersk dom fra Høyesterett, slås det fast at forsikringsselskapet kan få bevisbyrden hvis det foreligger forsømmelser hos arbeidsgiver i behandlingen av krav om erstatning etter yrkesskade.

I den forutgående behandlingen i lagmannsretten ble det lagt til grunn at man kunne rette kritikk mot arbeidsgiveren Norturas håndtering av saken. Retten mente at det virket som om Nortura ikke hadde fulgt opp denne saken i tråd med gjeldende retningslinjer og rutiner. Det var imidlertid ikke nok til å snu bevisbyrden, mente lagmannretten. Dette var Høyesterett uenig i, og har opphevet dommen.

– Jeg er kjempeglad for dommen i Høyesterett. Jeg håper at min sak kan hjelpe mange som er i samme situasjon, sier skadelidte Krisin Anka Heim-Dahl til avisa Nye Troms.

Lurer du på hvordan dommen påvirker din yrkesskadesak? Ta kontakt med våre advokater for en gratis samtale!

I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en yrkesskade, noen ganger flere år. Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand når de har akseptert at du har fått en yrkesskade, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved yrkesskade.

Alle yrkesskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderingen kan være kompleks. Derfor er det en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker for å sikre den erstatningen du har krav på. Les mer om hvordan forsikringsselskapene vurderer en personskade i vår artikkel om emnet.

Les også våre artikler:

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater