Gjensidige bommer om erstatning

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
04/09/2017

Gjensidige forsikring mangler kunnskap om erstatningsrett, fremholdes av advokat Finn Linde Eriksen i debattinnlegg. Erstatning skal beregnes individuelt slik at den med skade får den erstatning hun har krav på. En standardisering av erstatningsberegninger vil medføre en klar ulempe for de skadelidte og kun tjene til profitt for forsikringsselskapene.

Les hele debattinnlegget fra DN her

Våre advokater bistår deg etter personskade!

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand , jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved personskade.

Vi bistår klienter over hele landet. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om din personskade

Les også våre andre artikler:

Personskade

Advokatutgifter ved personskade

Personskade - prosessen

Hvorfor bruke advokat ved personskade

Legevalgets betydning ved personskade

Yrkesskade

Trafikkskade

Pasientskade

Voldsskade

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater