Har du blitt feiloperert?

Mange får skader som følge av feil som gjøres under en operasjon. Pasientskadeloven gir pasienter rett til erstatning ved feilbehandling. Også der det ikke er gjort feil kan man ha rett til erstatning hvis man har fått store komplikasjoner etter behandling.

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
01/12/2015

For å ha rett til erstatning for pasientskade er det et vilkår at skaden medfører tap/ utgifter på minst kr 5.000,-. Man kan også ha krav på erstatning for ikke-økonomisk tap, såkalt menerstatning, dersom man er påført en varig og betydelig skade. Erstatning kan søkes fra Norsk pasientskadeerstatning. Det er et offentlig organ som arbeider spesialisert med pasientskader. Se nærmere på gangen i en pasientskadesak her.

Pasientskadesaker er ofte kompliserte og sammensatte. For å kunne ivareta sine rettigheter i saken må man forstå saken i sin fulle bredde. Det krever at man har spesialkunnskap både innen juss og medisin. I møte med Norsk pasientskadeerstatning opplever dessverre mange å komme til kort. Vi anbefaler derfor å søke bistand fra en advokat med spesialkompetanse på pasientskader. Se våre advokater her.

Vår erfaring er at det lønner seg å ta kontakt med advokat ved personskade. Erstatningssummene blir gjennomgående høyere med profesjonell og dyktig bistand.

Se et utdrag av våre resultater her.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater