Hva betyr full erstatning?

Det følger av skadeserstatningsloven § 3-1 at skadelidte har krav på full erstatning for sitt økonomiske tap etter en personskade. Dette innebærer at skadelidte skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde inntruffet, men heller ikke bedre.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater