Flere trafikkskader om vinteren

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
29/09/2015

(VGNett:) Det er lagt flere trafikkskader om vinteren enn resten av året til sammenligning. Hele 32 prosent flere bilførere skader seg på vinteren enn gjennomsnittet er for de andre årstidene. Møteulykkene er ulykkesformen som øker kraftigst. Det går frem av en analyse forsikringsselskapet If har gjort av trafikkskader der bilførere er blitt skadet de siste fem årene.

Mens påkjøring bakfra står for 45 prosent av personskadene om vinteren er møteulykker helt oppe på 18 prosent. Eneulykker/utforkjøringer og personskader etter ulykker mellom biler med kryssende kjøreretning i kryss står for henholdsvis 12 og 15 prosent. Den største økningen er i møteulykkene der det er nesten en fordobling (97 prosent) og den minste i eneulykkene/utforkjøringer der økningen er på 20 prosent.

Våre advokater bistår deg ved trafikkskade!

Alle trafikkskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en trafikkulykke med personskade, noen ganger flere år. Trafikkforsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand under hele behandlingstiden, jfr i vår artikkel om dekning av advokatutgifter ved trafikkskade.

Vi bistår i alle typer trafikkulykker og trafikkskader:

Les mer:

Vi bistår klienter over hele landet.