Påkjørsel i fotgjengerfelt

En dame er på joggetur i skogen. Foto

Som fotgjenger er man særlig utsatt for skader ved påkjørsel. Hvis man blir utsatt for fotgjengerulykke, i veikant eller ved påkjørsel i fotgjengerfelt kan det gi svært alvorlige skader. En fotgjengerulykke krever erfarne advokater som kan håndtere erstatningssaken overfor forsikringsselskapet.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
01/03/2023

Påkjørsel i fotgjengerfelt: Statistikk

Ifølge forsikringsbransjens egne tall, skjer nesten 50 prosent av alle personskader med fotgjengere i november, desember og januar. Statistikken understreker betydningen av reflekser og refleksvester. Det er ikke uvanlig med alvorlige hodeskader og bruddskader når en fotgjenger blir påkjørt.

Hos Codex Advokat får du advokater som er godt vant til å håndtere forsikringssaker etter fotgjengerulykker. Vi har klienter over hele landet og oppnår jevnlig gode resultater.

Hva har du krav på etter påkjørsel i fotgjengerfelt?

Skjer påkjørselen i fotgjengerfelt, kan det være aktuelt med krav om oppreisning i tillegg til de mer ordinære erstatningspostene. Det er da veldig viktig å ha en advokat som er vant til å jobbe med personskadesaker, som vet hvordan forsikringsselskapene skal håndteres og hvordan erstatningen skal beregnes.

Hos Codex vil vi gi deg prioritet og sørge for at du får den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat dekkes av bilens forsikringsselskap, på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av ulykken.

Bli kjent med våre trafikkskadeadvokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater