Fotgjengerulykke

Som fotgjenger er man særlig utsatt for skader ved påkjørsel. Hvis man blir utsatt for fotgjengerulykke, i veikant eller i fotgjengerfelt kan det gi svært alvorlige skader. En fotgjengerulykke krever erfarne advokater som kan håndtere erstatningssaken overfor forsikringsselskapet.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
21/07/2016

Hos Personskadeadvokater.no får du advokater som er godt vant til å håndtere forsikringssaker etter fotgjengerulykker. Vi har klienter over hele landet og oppnår jevnlig gode resultater.

Ifølge forsikringsbransjens egne tall, skjer nesten 50 prosent av alle personskader med fotgjengere i november, desember og januar. Statistikken understreker betydningen av reflekser og refleksvester. Det er ikke uvanlig med alvorlige hodeskader og bruddskader når en fotgjenger blir påkjørt.

Påkjørsel i fotgjengerfelt

Skjer påkjørselen i fotgjengerfelt, kan det være aktuelt med krav om oppreisning i tillegg til de mer ordinære erstatningspostene. Det er da veldig viktig å ha en advokat som er vant til å jobbe med personskadesaker, som vet hvordan forsikringsselskapene skal håndteres og hvordan erstatningen skal beregnes. Les mer om hvordan forsikringsselskapene vurderer en personskade i vår artikkel om emnet. Hos

Personskadeadvokater.no vil vi gi deg prioritet og sørge for at du får den erstatningen du fortjener.

Utgiftene til advokat dekkes av bilens forsikringsselskap, på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av ulykken.

Les mer om trafikkskader på vår hovedside om trafikkskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen 2020

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater