Bruddskader – Har du krav på erstatning?

Copy of arbeidsrettsadvokater no headerbilder

I en trafikkulykke eller en arbeidsulykke kan det oppstå alvorlige skader, for eksempel bruddskader. En bruddskade kan ofte gi deg et stort økonomisk tap. Det er derfor viktig at du som skadelidt vet hvilke rettigheter du har krav på.


Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Av Codex Advokat og Personskadeadvokater.no
20/01/2022

Hva er en bruddskade?

Bruddskader kan være åpne brudd eller lukkede brudd, og kan forårsake smerteplager og betydelig funksjonsnedsettelse. Det kan også oppstå komplikasjoner, som blant annet nekrose (vevsdød), blodpropp og infeksjoner, og det kan ta lang tid før skaden heles.

Tegn på lukkede bruddskader er feilstillinger; at arm eller bein er vinklet, vridd eller forkortet, store hevelser, sterke smerter samt nedsatt funksjon.

Ved åpne bruddskader vil det være kutt eller sår i huden ved bruddstedet, og det kan stikke opp beinsplinter. Videre vil skaden være ledsaget av smerter, blødninger og infeksjonsfare.

Får du erstatning for bruddskade?

Bruddskader kan gi betydelige erstatninger, særlig hvis den skadelidte har fått et inntektstap.

Under mange forsikringsdekninger er det krav om at skaden er forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre påvirkning. Det betyr at ikke alle bruddskader nødvendigvis er omfattet av forsikringsdekningen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg overfor forsikringsselskapet, og hjelper deg med å fremskaffe bevis for å sannsynliggjøre at skaden er omfattet av forsikringsdekningen.

For skadelidte vil det ofte oppleves som vanskelig å stå alene overfor forsikringsselskapet og kreve den erstatning man har krav på. Ikke sjeldent oppleves forsikringsselskapet som en vanskelig motpart og saksbehandlingen kan trekke ut.

Det kan også medføre økonomiske problemer om utbetalinger fra forsikringsselskapet lar vente på seg. Er du sykemeldt når sykemeldingsperioden går ut, vil mange være nødt til å gå over på arbeidsavklaringspenger fra NAV (AAP). Dette medfører som regel et stort økonomisk tap, ettersom AAP er en redusert ytelse sammenlignet med sykepenger.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Har du et løpende økonomisk tap mens erstatningssaken utredes, kan våre advokater bistå deg med å få dekket tapet ved å be om akonto utbetalinger fra forsikringsselskapet før erstatningssaken gjøres opp.

Har du krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Når du har vært utsatt for en trafikkulykke vil dine utgifter til advokat være en del av forsikringsselskapets erstatningsansvar på lik linje med dine øvrige utgifter i saken.

✔ Under erstatningsutmålingen av din trafikkskadeerstatning plikter forsikringsselskapet å dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Bli kjent med våre personskadeadvokater i dag.

Sitat Nils2

Gjelder bistand i pasientskadesak.
Jeg var klient hos Codex og Line Ronander i mer enn fem år. Saken har vært omfattende og tidvis svært krevende, både for meg og advokatfirmaet. Likevel; i hele denne perioden har jeg ved enhver anledning møtt seriøsitet og raushet i rikt monn. Og en oppriktig medfølelse mens tålmodigheten min gang på gang har blitt satt på prøve, når motparten har jobbet imot oss. Det endte godt, og de viste, om mulig, enda større begeistring enn undertegnede. Jeg anbefaler Codex og Line Ronander på det varmeste.

- - Morten Lilleng

Hva er din situasjon?

I Codex Advokat er vi opptatt av at du skal føle deg trygg og få gode råd i den situasjonen du står i nå. Derfor er din første samtale med oss gratis og uforpliktende.

Du skal vite at alt er lov - og alt er regulert. Som spesialiserte personskadeadvokater kan vi lovverket rundt din bruddskade, og står på din side når du trenger hjelp. Vi kjemper for deg og er her for å gi deg den erstatningen du har krav på.

Vi bistår deg i blant annet følgende situasjoner:

 • Ha kontakt med ansvarlig forsikringsselskap
 • Innhente og vurdere dokumentasjon i saken
 • Vurdere årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og mellom skaden og tapet
 • Vurdere spesialistvalg
 • Forhandle om erstatningsnivået
 • Vurdere eventuelt avslag på erstatning fra forsikringsselskapet

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om gangen i en personskadesak.
 • Du får innledende råd og anbefalinger i din sak.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikrinsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Din første konsultasjon med oss er gratis og uforpliktende.

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn L Eriksen front

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.
Våre advokater