Frontkollisjon

En frontkollisjon er noe av det mest dramatiske man kan oppleve i trafikken. Frontkollisjoner inntreffer typisk i forbindelse med farlige forbikjøringer hvor hastigheten er høy. Da er også skadepotensialet enormt.

Men en frontkollisjon kan også skje der bilfører sovner eller av andre grunner mister kontrollen over bilen. Også i slike situasjoner er skadepotensialet betydelig. Ved frontkollisjoner vil de involverte ofte kunne se ulykken komme før den inntreffer. Dette kan i noen tilfeller utgjøre et ekstra psykisk belastende element ved hendelsen.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Finn Linde Eriksen Codex Advokat Oslo Personskade

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater