Erstatning ved arbeid i hjemmet

De fleste personer, enten de er enslige eller har en stor familie, har et hjem å ta vare på. En skade påført i trafikken eller på arbeid kan medføre en redusert evne til å ta vare på hus og hjem. Redusert evne til hjemmearbeid kan kreves erstattet.

I skadeerstatningsloven § 3-1 står det at verdien av arbeid i hjemmet likestilles med inntekt. Bestemmelsen gir et vern til det arbeidet som legges ned i hjemmet, og kategoriserer erstatningsposten som en inntektserstatning.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Snakk med ossRing 22933850

Snakk med oss

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg etter personskade

Alle personskadesaker må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal få den erstatningen du har krav på. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. I mange tilfeller kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en personskade, noen ganger flere år. Det ansvarlige forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand.

Våre advokater